Nieuws

Uit de media


Meer aandacht voor parodontale risicofactoren

Bron: Dental INFO, september 2023, De heersende opvatting is, dat parodontitis een risicofactor vormt voor systemische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, diabetes mellitus type 2 en ademhalingsaandoeningen, alsmede voor ongewenste zwangerschapsuitkomsten, terwijl een causaal verband tot nu toe niet kan worden aangetoond. Uit de publicatie Periodontal Disease and Other Adverse Health Outcomes Share Risk Factors, including Dietary Factors and Vitamin D Status blijkt nu dat parodontitis en systemische aandoeningen dezelfde gemeenschappelijke modificeerbare risicofactoren hebben (Grant et al. 2023). Wat betekent dit nieuwe inzicht voor de mondzorgpraktijk? LEES MEER…..


Omroep MAX geeft in consumentenprogramma Meldpunt een ongenuanceerd en eenzijdig beeld tarieven mondhygiënisten.

Bron: NVM, mei 2023, NVM-mondhygiënisten herkent zich volstrekt niet in het beeld van Omroep MAX dat de tarieven van mondhygiënisten onnodig te hoog zijn. Deze tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit en zijn volstrekt transparant. Zij stellen de tarieven vast op basis van kostenonderzoeken. LEES MEER…..


Betere mondverzorging nodig door minder tandartsbezoek

Bron: GSK, april 2021, De coronapandemie blijkt onder andere de zorgen om naar een tandarts te gaan te hebben vergroot. 30% van de respondenten ging tijdens de pandemie minder naar de tandarts. Bij 45% hiervan waren kosten de grootste zorg om te gaan, bij 43% was dit de angst voor een coronabesmetting. 
Het nalaten van tandartsbezoeken werd bij een meerderheid van de respondenten niet gecompenseerd door een betere eigen mondverzorging tijdens de pandemie. LEES MEER…..


Is er een link tussen mondgezondheid en
complicaties bij corona?

Bron: Dental Info, oktober 2020, In deze video vertelt de Londense tandarts Victoria Sampson over het belang van een gezonde mond. Zeker nu er een corona-epidemie is. LEES MEER…..