Omroep MAX geeft onjuiste informatie

Bron:NVM

Mei, 2023
Omroep MAX geeft in consumentenprogramma Meldpunt een ongenuanceerd en eenzijdig beeld tarieven mondhygiënisten.

NVM-mondhygiënisten herkent zich volstrekt niet in het beeld van Omroep MAX dat de tarieven van mondhygiënisten onnodig te hoog zijn. Deze tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit en zijn volstrekt transparant. Zij stellen de tarieven vast op basis van kostenonderzoeken. NVM-mondhygiënisten is hier niet bepalend in. Wel spreekt NVM-mondhygiënisten mee in het technisch overleg waarbij alle betrokken partijen aanwezig zijn. Zoals de andere beroepsverenigingen binnen de Mondzorg, patiëntenorganisaties en verzekeraars. Eventuele knelpunten of onduidelijkheden in de prestatielijst worden tijdens dat overleg besproken. Nederland is overigens het enige land in Europa waar tarieven in de Mondzorg door de overheid worden vastgesteld.
Uiteraard heeft NVM-mondhygiënisten deelname aan het tv-programma Meldpunt serieus overwogen. NVM-mondhygiënisten staat voor transparantie en helderheid naar de patiënten, en we treden veelvuldig actief in de media op. Maar uit de contacten met Meldpunt bleek al snel dat de journalisten in kwestie al op voorhand hun conclusies hadden getrokken over de tarieven van de mondhygiënisten, zonder de feiten te checken. Ook hebben zij de voor de hand liggende gesprekspartner, de Nederlands Zorgautoriteit, niet uitgenodigd voor dit item. Een toelichting van de kant van de toezichthouder had zaken in het juiste perspectief gesteld. Nu wordt de suggestie gewekt dat mondhygiënisten onnodig hoge tarieven in rekening brengen tegen een geringe prestatie.
In de uitzending van Omroep MAX zijn ongenuanceerde uitspraken over de duur van de behandeling en de hoogte van het tarief te horen. Het wordt de kijker in de uitzending niet duidelijk welke behandeling is ingezet en met welk tarief wordt gerekend. Het belang van de consument is in deze uitzending zeker niet gediend en deze is hiermee niet wijzer geworden. Zaken als preventieve Mondzorg en de voorkoming van hoge andere kosten in de Mondzorg zijn in de voorgesprekken herhaaldelijk aan bod gekomen maar niet meegenomen.
Uiteraard zullen we de uitzending van Meldpunt vanavond nog eens in juridische opzicht beschouwen. Mochten hier feitelijke onjuistheden in voorkomen, zullen we niet schromen een klacht in te dienen bij de Raad van Journalistiek.
Mochten er naar aanleiding van de uitzending vragen van patiënten komen, dan is onderstaand een voorzet voor de antwoorden gegeven.

Mensen vallen over de 5 minuten-behandelingen. Ze hebben de indruk dat ze altijd te veel betalen. Kan dat niet beter geregeld worden door vaste prijzen voor dergelijke behandelingen?
Het ligt aan de diagnose of er met een 5 minuten prestatie wordt gewerkt of met een vast tarief voor de verrichting., Bij de behandelcode’s uit het M-hoofdstuk wordt op basis van de behandeltijd (5-min code) gewerkt, zie prestatielijst Mondzorg NZa. De mondhygiënist levert zorg op maat. Dit betekent dat het per persoon kan verschillen hoelang een behandeling duurt.
Door de 5 minuten prestatie aan te houden (maal het aantal x de code passend bij de behandelduur) wordt juist voorkomen dat iemand met een korte behandelduur niet te veel betaalt.

De factuur bestaat soms uit een regel. Behoort niet een uitgebreide specificatie op de factuur te staan?
De NZa heeft in de regeling Mondzorg art. 5 bepaald waaraan de factuur moet voldoen. Alle tandheelkundige softwaresystemen waar de mondzorgverleners mee werken, hebben deze regeling in het declaratiedeel opgenomen. De vaste prestatiecodes en hun korte omschrijving worden op de factuur opgenomen. De uitgebreide toelichting kan worden opgevraagd of via de website van de NZa worden ingezien. Of een factuur overzichtelijker wordt door de gehele omschrijving te vermelden valt te betwisten.

Mensen vallen er ook over dat ze voor alles moeten betalen. Voorbeeld: betalen voor uitgebreid consult plus nog eens betalen voor poetsinstructies. Is dit inderdaad niet een beetje raar?
Iedere code (prestatie) is een eigen handeling en bij sommige prestaties een combinatie van handelingen. Ook zo bepaald door de NZa. In verleden waren er nog veel meer codes, allemaal losse onderdelen, de huidige lijst heeft al logische combinatie van handelingen in één code voor een overzichtelijkere lijst met een meer begrijpelijke omschrijving voor als je niet in het vak zit.

Is een mondhygiënist niet verplicht om vooraf met de patiënt alle behandelingen te bespreken en te vertellen wat de kosten zijn?
Er geldt een verplichting voor een schriftelijke offerte als de kosten van een behandelplan boven de 250 euro uitkomen, echter is transparantie altijd wenselijk en zou een indicatie in prijs altijd gegeven mogen worden. Mensen mogen daar natuurlijk ook altijd om vragen.