De mondhygiënist

Uw mondhygiëniste Daniella Schaap.

Daniella Schaap is mondhygiënist, geregistreerd in het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten.  Ze heeft de opleiding tot mondhygiënist gedaan aan de VU Amsterdam (ACTA) en heeft haar diploma in 1991 behaald. Daarna heeft zij veel bijscholing gedaan om in het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten te blijven staan, zie Curriculum.

Het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten (hierna genoemd KRM) is het toonaangevende, openbare register voor de professionele mondhygiënist in Nederland. Het Doel van het KRM is het waarborgen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door het bevorderen van deskundigheid en het op peil houden van werkervaring. Belangrijk is een persoonlijke zorg op maat. Daniella Schaap onderscheid zich door de ruime kennis en ervaring op het gebied van de parodontologie. Naast patiënten met parodontitis en patiënten met implantaten zijn ook angstige patiënten en patiënten met autisme hier aan het juiste adres.

Wat is een mondhygiënist?

Een mondhygiënist is een op HBO-niveau opgeleide paramedicus, werkzaam binnen de mondzorg.

YouTube video
SpelenPlay
Shadow

Voorkomen is beter dan genezen

De deskundigheid en specialisatie van de mondhygiënist ligt vooral op het gebied van het voorkomen van problemen in uw mond. De mondhygiënist zorgt er voor dat uw gebit en tandvlees in optimale conditie blijven, maar leert u ook hoe u uw mond zelf gezond en fris kunt houden. Het is verstandig om al zo jong mogelijk én regelmatig naar de mondhygiënist te gaan voor een preventieve behandeling. Mochten er onverhoopt toch problemen ontstaan, dan voert de mondhygiënist curatieve taken uit (= gericht op genezing), zoals het behandelen van tandvleesaandoeningen.

De deskundigheid van de mondhygiënist bestaat uit:

Het onderzoeken en beoordelen van de staat van het gebit van de patiënt en van de weefsels die het gebit omringen. En het op basis van de verkregen gegevens vaststellen van de diagnose en opstellen van een behandelplan; Het screenen op tandheelkundige afwijkingen of andere afwijkingen betreffende de mondgezondheid; Het toepassen van mondzorgkundige behandelingen, strekkende tot het voorkomen of herstellen van aandoeningen van het gebit en tot het opheffen of verminderen van aandoeningen van de weefsels die het gebit omringen; Het geven van tandheelkundige gezondheidsvoorlichting aan een persoon, met als doel het stimuleren van gedrag dat de mondgezondheid bevordert; Het toepassen van lokale anesthesie (verdoving).

Voorbeelden van werkzaamheden:

  • Het uitvoeren van een mondonderzoek;
  • Het geven van uitgebreide voorlichting over gebitsverzorging;
  • Het uitvoeren van een volledige gebitsreiniging, waarbij plaque, tandsteen en aanslag worden verwijderd;
  • Het uitvoeren van preventieve behandelingen waaronder het aanbrengen van gebitsbeschermende middelen (bijv. fluoride);
  • Het aanbrengen van een ‘laklaag’ op (pas doorgebroken) tanden en/of kiezen (het sealen);
  • Het aanbrengen van tandhalsvullingen;
  • Het polijsten van vullingen;
  • Het geven van anesthesie (verdoving).