Tarieven

Tarief en vergoeding

De declaratie geschied op basis van de tariefbeschikking die  is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.
De kosten voor de mondhygiënist worden, indien u aanvullend voor tandheelkundige hulp/mondhygiëne bent verzekerd, vergoed door uw zorgverzekeraar.
De meeste zorgverzekeraars vergoeden, veelal tot  een percentage van 75-100%, behandelingen van de mondhygiënist. Voor informatie over tarief en vergoeding kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

De behandeling wordt rechtstreeks aan de patiënt gefactureerd.
U wordt verzocht deze rekening binnen 15 dagen over te maken op het rekeningnummer van de praktijk, onder vermelding van het factuurnummer.
Vervolgens kunt u de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar.

Tarieven 2024

Via de volgende link kunt u mijn (landelijke) tarievenlijst inzien

Tarieven-2024

Of klik op deze link naar vergelijk mondzorg.nl voor toelichting tandartstarieven 2024