Huisregels

(EERSTE) BEZOEK

De behandeling geschiedt op afspraak.
U kunt voor afspraken telefonisch contact
opnemen met de praktijk op werkdagen
tussen 8.45 en 13.00 uur.
Telefonisch: 0499-313077 of
per E-mail: info@colorsmile.nl.

Voor het eerste bezoek zijn de volende zaken belangrijk:

  • Wanneer u een verwijskaart heeft gehad, dient u deze mee te nemen.
  • Uw zorgpas met verzekerdennummer.
  • Een geldig legitimatiebewijs zoals een rijbewijs of paspoort.

Bij de eerste afspraak wordt allereerst de algemene gezondheid doorgenomen.
De mond wordt onderzocht en het tandvlees gecontroleerd op bloedingen en oneffenheden (PPS-score 1,2,3).
Er wordt uitbereid uitleg gegeven over het ontstaan van de probleem-gebieden en de mogelijke behandelingen en consequenties daarvan. Vervolgens vindt er gebitsreiniging plaats.
Indien noodzakelijk krijgt u instructie hoe u het best uw mond kunt verzorgen.
Afhankelijk van de reden van uw bezoek en uw mondgezondheid kunnen meerdere afspraken volgen.

Van de gegevens van uw vorige mondhygiënist nemen wij graag kennis.  Laat deze bescheiden naar de praktijk opsturen,
per zorgmail naar praktijkvoormondhygienecolorsmile@zorgmail.nl of info@colorsmile.nl.
Vanzelfsprekend worden deze gegevens door ons bewaard volgens de wettelijke bepalingen.

(VERVOLG) AFSPRAKEN

Het is een bekend feit dat de twee meest voorkomende ziektes van het gebit, gaatjes en tandvleesontstekingen, heel nauw samenhangen met een niet juist onderhoud van het gebit.
Een goede mondhygiëne is de eerste “pijler” van elk goed plan om een gebit voor de toekomst goed gezond te houden of weer te krijgen.
De mondhygiëniste heeft meer tijd voor deze behandeling dan de tandarts waardoor een kwalitatief beter resultaat wordt behaald.
Na afbehandeling krijgt u het advies een afspraak te maken na 3, 4, 6 of 12 maanden.
U kunt deze afspraak meteen maken, hetgeen ook de voorkeur heeft.

Bij het maken van uw afspraken krijgt u een kaartje mee.  Hierop staat de juiste dag en tijd van uw afspraak aangegeven.
U kunt wanneer u gearriveerd bent, plaatsnemen in de wachtruimte.
Lange wachttijden worden zoveel als mogelijk voorkomen.
De afspraken worden zo efficiënt mogelijk gepland. Het is in ieders belang de beschikbare tijd zo goed mogelijk te benutten.
Zorgvuldig plannen en nakomen van de afspraken is dan ook essentieel en dus vragen wij u op tijd te komen. We rekenen ook op uw medewerking.

Afspraken dienen -indien noodzakelijk – uiterlijk 48 uur voor de behandeling geannuleerd te worden. Bij het niet annuleren of bij annuleringen binnen 48 uur voor de afspraak, of wanneer u zodanig te laat komt dat uw behandeling niet meer plaats kan vinden, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.  Dit is overeenkomstig de richtlijnen opgesteld door de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde.

Wilt u ons altijd informeren omtrent veranderingen in uw persoonsgegevens, gezondheid, medicijnen, verzekering, tandarts etc.!

Bedenk u wel: een goede mondhygiëne lukt niet in een keer!

Bovendien leert de ervaring dat na verloop van tijd de aandacht op dit zo belangrijke gebied toch weer verslapt!  Wij zullen dan proberen dit weer op het juiste moment bij te sturen.  Uw medewerking en motivatie zijn essentieel in het bereiken van een mondgezondheid op niveau en om deze te behouden!

Het is niet toegestaan te roken in de praktijk.  Tijdens de behandeling dienen mobiele telefoons uitgeschakeld te zijn.