Vergoedingen

Zorgverzekeraars

De behandelingen van de tandarts en de mondhygiënist vallen voor volwassenen niet onder de basisverzekering (met uitzondering van implantaten).

Voor vergoeding door de zorgverzekeraar moet u hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten of de behandelingen zelf betalen. Behandelingen voor kinderen tot 18 jaar vallen wel onder de basisverzekering met uitzondering van orthodontische behandelingen (beugels, etc.), kronen, bruggen en implantaten. Voor orthodontische behandelingen voor uw kinderen dient u dus een aanvullende verzekering af te sluiten of de behandelingen zelf betalen.

Let op: kijk niet alleen naar de hoogte van de premie, maar kijk ook vooral naar de dekking van de basisverzekering en de aanvullende verzekering. Voor welke kosten wilt u zich verzekeren en wat wordt er in dat geval vergoed?

Wij adviseren u erop te letten of u de vrijheid heeft om zelf uw zorgverlener te kiezen. Bij een restitutiepolis bent u in principe vrij in de keuze van zorgverlener.Voor de basisverzekering geldt een no-claim korting per volwassene van 18 jaar of ouder.
Deze no-claim korting geldt niet voor de aanvullende verzekering ( o.a. de kosten voor tandarts en mondhygiënist).

Tandartsverzekering vergoedingen?

Aandachtspunten bij het afsluiten van een tandartsverzekering bij uw aanvullende verzekeringspakket zijn:

Bepaal goed wat uw eigen jaarlijkse kosten zijn voor tandarts en mondhygiënist samen op jaarbasis en vergelijk dit met het premie  bedrag dat u per jaar moet betalen;

Wat u vergoed krijgt van de mondhygiënische behandeling hangt af van:

  • Het type polis;
  • Bij welke maatschappij u uw verzekering afsluit;
  • Welke polisvoorwaarden in uw polis staan met betrekking tot de vergoeding van een behandeling bij de mondhygiënist.

De declaratie geschied op basis van de prestatiebeschikking die is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.
(zie Tarieven).
De meeste zorgverzekeraars vergoeden, veelal tot een percentage van 75-100%, de behandelingen van de mondhygiënist.

Klik op onderstaande vergelijk-site

Niet enkel de hoogte van de premie is van belang bij een keuze voor een goede zorgverzekeraar.
Naast de vergoedingen is ook de vrije keuze van zorgverlener belangrijk.
Independer geeft als vergelijksite een goed en duidelijk overzicht m.b.t. het belang van vrije zorgkeuze.