Covid-19

Belangrijke informatie in verband met
het COVID-19 virus (Corona)

Er is wereldwijd sprake van besmetting met het coronavirus. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren, waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.

Wij hebben de reguliere patiëntenzorg hervat. Het beleid dat we volgen, is dat we alleen mensen in de  praktijk toelaten, waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.
Als u daarom op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak een paar weken te verplaatsen.

  • Bent u of een huisgenoot momenteel in afwachting van de testuitslag van een corona-test ?;
  • Heeft u nu of in de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende symptomen die passen bij corona: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, verhoging of koorts (meer dan 38⁰C), kortademigheid of benauwdheid of reuk- en/of smaakverlies ?;
  • Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts of benauwdheidsklachten ?;
  • Heeft u nu corona of bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden ?;
  • Heeft u nu huisgenoten met corona ?;
  • Bent u in (thuis)quarantaine (of zou u dit moeten zijn)* ?;
  • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking ?.

       * = verplichte quarantaine, vanwege nauw contact met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld of omdat u korter dan 10 dagen geleden bent teruggekeerd uit een land/regio met code oranje of rood waarvoor in Nederland (thuis)quarantaine geldt.

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol of te wassen met water en zeep. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken, proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren, die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

  • Kom niet te vroeg, het liefst kort voor de afspraaktijd.
  • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
  • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Ik zal u ontvangen met een glimlach, maar u de hand niet schudden.

Voor alle behandelingen zal ik u 1 minuut laten spoelen.

In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Voor het maken van een afspraak kunt u contact met mij opnemen
per mail: info@colorsmile.nl of telefonisch: 0499-313077.