Verzekerde heeft niets te vertellen

Bron: De Telegraaf, 1 december 2014

In dit artikel bespreekt DSW-directeur Oomen de machtsverhoudingen in de zorg

Briefschrijver Chris Oomen, de uitgesproken directeur van de kleine zorgverzekeraar DSW uit Schiedam, kreeg prompt een pissige brief van voorzitter André Rouvoet van de brancheclub Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Een brief die dit weekeinde pas uitlekte. Oomen trekt daarom opnieuw van leer.
• Volgens DSW-directeur Chris Oomen hebben de vier grote zorgverzekeraars te veel macht.
• André Rouvoet diende Oomen van boze repliek na diens vlammende betoog in De Telegraaf.

verzekerden

Volgens DSW-directeur Chris Oomen hebben de vier grote zorgverzekeraars te veel macht.
FOTO RONALD HISSINK

Wat Chris Oomen nog het meest steekt is dat André Rouvoet niet alleen hem die brief heeft gestuurd met de boodschap ’dimmen jij eigenzinnig kleintje’, maar zijn raad van commissarissen er ook een afschrift van bezorgde. „Zij (de grote vier zorgverzekeraars) dachten dat ik dan wel gewipt zou worden, maar mijn raad van commissarissen is het met mij eens. Sterker nog, staatssecretaris Van Rijn (VWS) zei tegen me dat het een mooie brief was.”
Rouvoet schreef u dat u zich steeds vaker distantieert van belangrijke standpunten van ZN. Als voorbeelden noemde hij uw afwijzing van het schrappen van de vrije artsenkeuze en uw kritiek op andere zorgverzekeraars.

Trekt u zich die kritiek aan?
„Rouvoet werd door de grote vier zorgverzekeraars gedwongen om die brief te schrijven. Ik moest dit niet zomaar naar buiten brengen. Dit moest ik intern binnen ZN aankaarten. Dat ga ik niet doen. Ik ben de baas van DSW, ik heb een visie die ze niet leuk vinden. Dan moet ik dus net als andere verzekeraars in het bestuur gaan zitten. Dan moet ik het branchestandpunt uitdragen. Daarom zit ik ook niet in het bestuur. Maar een dissident geluid moet kennelijk worden gesmoord.”

U blijft bij uw kritiek op de vier grote zorgverzekeraars?
„Doel van de zorgverzekeringswet was marktwerking, concurrentie en lagere kosten in de zorg. Negentig procent van de mensen is verzekerd bij de vier grote verzekeraars, die spelen elkaar de bal toe, een kartel.”

Het draait volgens u om het afschaffen of inperken van artikel 13 van de zorgverzekeringswet, de vrije artsenkeuze.
„Natuurlijk. De vier grote verzekeraars willen daar vanaf. Dat gaat ook gebeuren. Het schrappen van dat artikel haalt het hele systeem onderuit. De vrijheid van de verzekerde is essentieel en daarom is dat artikel er. Het beschermt de verzekerde tegen de macht van de vier grote. Schrap het en de verzekerde, maar ook de zorgaanbieder, heeft niets meer te vertellen. Zorgaanbieders die geen contract krijgen verliezen klanten, ze worden weggedrukt. De verzekerde wordt gedwongen zorg te aanvaarden van bijvoorbeeld een arts die hij zelf niet zou kiezen.”

Maar er is de restitutiepolis, je kiest dan toch zelf?
„Bij de restitutiepolis betalen mensen nu meer voor hun vrije keuze. Maar die polis zal verdwijnen, in feite blijft alleen de naturapolis over. De verzekeraars bepalen welke zorgverlener er wordt gecontracteerd en waar die praktijk houdt. De vrije artsenkeuze is een wezenlijke doelstelling van de zorgverzekeringswet, maakt marktwerking mogelijk. Het gaat om de balans tussen de verzekeraar, de verzekerde en de zorgverlening. Die is inmiddels ver te zoeken. De vier grote verzekeraars krijgen gewoon te veel macht.”

U maakt zich ook zorgen over fusies van ziekenhuizen.
„De reflex door de macht van de verzekeraars is bij de zorgaanbieders schaalvergroting. Het regent fusies. Door de fusies neemt de concurrentie en dus de marktwerking verder af. Ziekenhuizen fuseren omdat ze anders geen contracten meer krijgen van de oppermachtige verzekeraars. De prikkel om met elkaar te concurreren is volledig weg.”

De verzekerde tussen wal en schip?
„Ja, er zijn straks nog maar twee machten. Die ziekenhuismolochs en de vier verzekeraars. De verzekerde heeft niets meer te vertellen.”
Hoe kijkt u aan tegen de budgetpolis, de goedkopere polis met alleen nog maar gecontracteerde aanbieders?
„Door die vondst van minister Schippers moet artikel 13 worden veranderd. Moeten we af van de vrije keuze. Het is gewoon een naturapolis zonder vergoeding meer voor niet-gecontracteerde zorg. Het is bovendien helemaal niet nodig om artikel 13 te schrappen. Het is pure oplichterij.”

Bedoeling is toch ook te bezuinigen op de zorg?
„Met het schrappen van de keuzevrijheid van die budgetpolissen moeten grote bezuinigingen worden gehaald. Dat wil Den Haag. Ik betwijfel of het gehaald zal worden. Wie onrechtmatige, ondoelmatige of veel te dure zorg heeft verleend hoeft ook nu niet betaald te worden. Zorgverzekeraars hebben er voldoende middelen voor. Het is verlakkerij.”

Is er nog sprake van solidariteit tussen gezonde en zieke mensen in de verzekering?
„Die gaat met de fusies, kortingen en lage premies volledig onderuit. Nu wordt ook gejaagd met kortingen op jongeren, hoger opgeleide mensen, zoals bij Promovendum (een onderdeel van VGZ, red.).

Ouderen worden intussen bij aanvullende verzekeringen op extra kosten gejaagd. De stelselwijziging was bedoeld voor iedereen, een basisverzekering tegen een heldere premie, maar nu is er sprake van discriminatie van ouderen, bepaalde groepen. En de grote vier jagen dat aan.”

verzekerden

 


 

nvvp-wpKRM_logoAfpraak maken?
Neem contact op via nummer
0499-313077
of per E-mail, of contactformulier.
Tijdens een behandeling, wordt de telefoon niet opgenomen.
Spreek dan uw naam en telefoon-nummer in, ik bel U dan zo snel mogelijk terug!Mondhygiëne Praktijk
COLORSMILE
Daniella Schaap
Damvelden 6
5685 JE Best
E: info@colorsmile.nl

AGB-code
praktijk:  87000499
zorgverlener:  87000210