Tarieven 2015

Tandartstarieven per 1 januari 2015

De tarieven 2015 zullen in de eerste helft van het jaar enigszins dalen ten opzichte van de prijzen die in 2014 in de mondzorg gelden. Dit is het gevolg van de indexatie van de tarieven. De tandartstarieven dalen met 0,94% en de tarieven voor de orthodontie dalen met 0,86%. In de tweede helft van het jaar, per 1 juli 2015 zullen de tandartstarieven nog verder dalen.

Tandartstarieven per 1 januari 2015

Forse daling tarieven per 1 juli 2015

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft haar onderzoek naar de kosten in de mondzorg afgerond. De NZa heeft gesproken met verschillende partijen in de mondzorg over de invulling van de herijking. Er is besloten dat de tandartstarieven per 1 juli 2015 met 5,1% zullen dalen.

Tandartstarieven per 1 juli 2015


 

nvvp-wpKRM_logoAfpraak maken?
Neem contact op via nummer
0499-313077
of per E-mail, of contactformulier.
Tijdens een behandeling, wordt de telefoon niet opgenomen.
Spreek dan uw naam en telefoon-nummer in, ik bel U dan zo snel mogelijk terug!Mondhygiëne Praktijk
COLORSMILE
Daniella Schaap
Damvelden 6
5685 JE Best
E: info@colorsmile.nl

AGB-code
praktijk:  87000499
zorgverlener:  87000210