DPSI index

Play
Shadow
Slider

Paroprotocol

Het paro-protocol is een behandelings protocol voor de behandeling van Parodontitis.
Het protocol is een uitwerking van internationaal geaccepteerde behandelmethoden van parodontitis.
Het Nederlandse paro-protocol is in 1998 tot stand gekomen door overleg tussen de Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde en de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie.
Het protocol bestaat uit een aantal fasen, te weten:

  • Intake
  • Initiële behandeling
  • Herbeoordeling
  • Nazorg
  • Evt. specifieke behandelingen
  • Evaluatie

Dutch Periodontal Screening Index (DPSI)

De tandarts/mondhygiënist controleert uw tandvlees bij elke controle en noteert de DPSI-score.
Deze score geeft globaal de parodontale situatie in uw mond aan.
Het gebit wordt verdeeld in zes gebieden, elk gebied kan een cijfer krijgen variërend van 0-4.
De uitslag van de DPSI-score geeft aan welke vervolg therapie nodig is.

Voor verklaring zie de bovenstaande of onderstaande link naar de site van NVvP of verklarende tabel.

Dutch Periodontal Screening Index
CategorieDPSI indexBeschrijving
Categorie ADPSI-index 0
"Het tandvlees is gezond"
geen pockets dieper dan 3 mm
geen bloeding na sonderen
geen tandsteen
geen overhangende restauratie(s)
DPSI-index 1
"Het tandvlees is ontstoken, u heeft gingivitis"
Idem als bij index 0, maar wel bloeding na sonderen.
DPSI-index 2
"Naast gingivitis heeft u ook tandsteen"
Idem als bij index 1, maar met tandsteen en/of overhangende restauratie.
Categorie BDPSI-index 3
Negatief
"Afbraak van de steun-weefsels, u heeft parodontitis"
"Afbraak van de steun-weefsels, u heeft parodontitis"

Pockets van 4-5 mm met bloeding na sonderen, met tandsteen en/of overhangende restauratie.
ZONDER waarneembare recessie boven de verdiepte pocket.
Categorie CDPSI-index 3
positief
"Parodontitis in combinatie met terug-getrokken tandvlees"
Pockets van 4-5 mm met bloeding na sonderen, met tandsteen en/of overhangende restauratie.
MET waarneembare recessie(s) boven de verdiepte pocket(s).
DPSI-index 4
"Een verdere verslechtering
van index 3"
Één of meer pockets van ≥6 mm met bloeding na sonderen, met tandsteen en/of overhangende restauratie.
De DPSI-index is de hoogste gemeten DPSI-score van metingen in alle zes sextanten. Op grond van de vastgestelde index wordt de patiënt ingedeeld in categorie A,B of C.

paroprotocol

paroprotocol
Lees meer: Welkcijfer heeft uw tandvlees?…

Bron: ACTA


 

nvvp-wpKRM_logoAfpraak maken?
Neem contact op via nummer
0499-313077
of per E-mail, of contactformulier.
Tijdens een behandeling, wordt de telefoon niet opgenomen.
Spreek dan uw naam en telefoon-nummer in, ik bel U dan zo snel mogelijk terug!Mondhygiëne Praktijk
COLORSMILE
Daniella Schaap
Damvelden 6
5685 JE Best
E: info@colorsmile.nl

AGB-code
praktijk:  87000499
zorgverlener:  87000210