NZa onderzoekt beschikbaarheid prijslijsten mondzorg

Bron: www.tandartspraktijk.nl, 10 maart 2012.  

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoekt de komende periode of de transparantievoorwaarden worden nageleefd door mondzorgaanbieders. Nu de prijzen in de mondzorg sinds januari 2012 vrij zijn, mag iedere aanbieder zelf zijn prijs bepalen. De NZa vindt het daarom belangrijk dat consumenten die naar de tandarts gaan kunnen zien welke prijzen hun tandarts hanteert. Het is daarom verplicht om een lijst in de wachtkamer te hangen, en als een tandarts een website heeft, ook om die op de website te plaatsen.

Op de prijslijst moeten alle prestaties staan die tandarts, orthodontist, mondhygiënist of tandprotheticus uitvoert. Er mag slechts één prijs per prestatie op staan, het moet duidelijk zijn tot hoe lang de prijslijst geldig is en wanneer er afgeweken kan worden van de standaardprijs. Dit laatste kan het geval zijn als de tandarts bijvoorbeeld korting geeft omdat er geen verdoving nodig was bij een vulling, of als de prijs juist hoger is omdat de tandarts meer tijd aan een patiënt kwijt is, bijvoorbeeld bij ADHD.

De regels die gelden staan op de website van de NZa in het dossier Mondzorg. De NZa zal aanbieders van mondzorg de komende tijd nadrukkelijk wijzen op hun verplichtingen om tarieven duidelijk vooraf kenbaar te maken aan consumenten. De NZa controleert of aanbieders voldoen aan de regels. Tegen tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten of tandprothetici die de regels niet naleven, kan de NZa optreden.


 

nvvp-wpKRM_logo



Afpraak maken?
Neem contact op via nummer
0499-313077
of per E-mail, of contactformulier.
Tijdens een behandeling, wordt de telefoon niet opgenomen.
Spreek dan uw naam en telefoon-nummer in, ik bel U dan zo snel mogelijk terug!



Mondhygiëne Praktijk
COLORSMILE
Daniella Schaap
Damvelden 6
5685 JE Best
E: info@colorsmile.nl

AGB-code
praktijk:  87000499
zorgverlener:  87000210