Deelname NVM aan de Nationale Gezondheidsbeurs 2013

gezondheidsbeursBron: NVM, februari 2013

Tijdens de Nationale Gezondheidsbeurs (25-27 januari jl. in Jaarbeurs Utrecht) deed de NVM onderzoek naar de bekendheid van de mondhygiënist, inclusief het bezoekgedrag aan de mondhygiënist onder de beursbezoeker. Evenals in voorgaande jaren werd de tandvleesconditie van de NVM-standbezoekers gecheckt. Sinds 2010 verzamelt de NVM data uit het beursonderzoek en rapporteert jaarlijks de bevindingen. Tijdens de beurs bezochten iedere dag vele honderden bezoekers de stand van de NVM voor advies over hun mondgezondheid. Verdeeld over 3 dagen vulden 265 standbezoekers, waaronder 15% mannen en 85% vrouwen, een vragenlijst in. Iets minder dan de helft van dit aantal, 119 bezoekers (45%) nam daarnaast plaats in de behandelstoel voor een ‘tandvleescheck’. 85% procent van de deelnemers heeft toestemming gegeven voor het gebruik van hun gegevens voor publicatie over het onderzoek.

Bekendheid mondhygiënisten De bekendheid met de mondhygiënist onder de beursbezoeker met een gemiddelde leeftijd van 45 jaar is in kaart gebracht. In vergelijking tot vorig jaar is het gerapporteerde opleidingsniveau hoger en komt meer dan de helft van de bezoekers 1 tot 3 keer per jaar bij een mondhygiënist (14% bezoekt een mondhygiënist in een vrijgevestigde praktijk en 46% in een teampraktijk). Een hoger percentage dan vorig jaar en in lijn met de resultaten van het onderzoek in opdracht van het Capaciteitsorgaan gaf 94% van de ondervraagden aan momenteel patiënt te zijn in een vaste tandartspraktijk; zij komen voornamelijk voor een periodieke controle en enkele keren voor een vervolgbehandeling bij een tandarts. Ook de beursbezoeker weet inmiddels wie hem behandelt: bijna alle ondervraagden rapporteerden na afloop van een bezoek, zeker te weten wie hen behandeld heeft. Waar tijdens de beurs in 2012 18% van de beursbezoekers aangaf weleens door andere medewerker, bijvoorbeeld door een preventie- of tandartsassistent, te zijn behandeld, is dat nu afgenomen (14%). De ervaringen die de standbezoekers hebben met de mondhygiënist neemt nog steeds toe.

Verbeterde DPSI-score  De standbezoekers gaven gemiddeld het cijfer 7 aan de eigen ervaren mondgezondheid. Bij twee derde van deze beursbezoekers zijn de ruimtes tussen tand en tandvlees op één of meerdere plaatsen verdiept (DPSI-score van 3-. 3+ en 4). Bij de overige een derde van de onderzochte bezoekers werd gezond tot licht ontstoken tandvlees (DPSI-score van 0, 1 en 2) geconstateerd. In tegenstelling tot de bevindingen uit de tandvleeschecks die werden uitgevoerd op de beurzen in de vorige jaren, laten deze uitkomsten een betere tandvleesconditie zien.

 


 

nvvp-wpKRM_logoAfpraak maken?
Neem contact op via nummer
0499-313077
of per E-mail, of contactformulier.
Tijdens een behandeling, wordt de telefoon niet opgenomen.
Spreek dan uw naam en telefoon-nummer in, ik bel U dan zo snel mogelijk terug!Mondhygiëne Praktijk
COLORSMILE
Daniella Schaap
Damvelden 6
5685 JE Best
E: info@colorsmile.nl

AGB-code
praktijk:  87000499
zorgverlener:  87000210