Furcatie-aandoeningen

furcatieFurcatie-aandoeningen komen veel vaker voor dan gedacht

Bron: dentalinfo, mei 2013

Wortelsplitsingen zijn niet alleen voor de patiënt moeilijk bereikbaar, ook voor de mondzorgprofessional is het erg lastig. Een goede analyse van furcaties is belangrijk.
Bij wie, hoe en waarmee wordt dit gemeten?

Furcaties zijn complicerende factoren binnen de parodontologie. In de wortelsplitsingen blijven gemakkelijk plak en tandsteen achter.
Voor de patiënt is dat vaak niet of moeilijk bereikbaar, maar ook voor de mondzorgprofessional is het erg lastig. Zelfs het resultaat van de chirurgische aanpak is slecht voorspelbaar. Verslag van de lezing van parodontoloog Hankie Bulthuis, tijdens het congres Paro Keukengeheimen.

Bij wie?

Furcatie-aandoeningen komen veelvuldig voor bij paropatiënten, maar ook bij een gezond gereduceerd gebit. Bij rokers ontstaan er vaker furcatieproblemen. Met het toenemen van de leeftijd, neemt ook het risico op furcaties toe.
“Furcatie-aandoeningen komen veel vaker voor dan men denkt.”, zei Bulthuis. Het advies is om bij iedere halfjaarlijkse controle goed na te kijken of er sprake is van furcatieproblematiek. Met name bij de bovenmolaren komen regelmatig furcatie-aandoeningen voor. Evenals bij bovenpremolaren.
Het meten van furcaties is lastig, dus laat dit door iemand meten die hiervoor is opgeleid.

Waarmee en hoe?

Bij het meten van furcaties is een furcatiesonde onmisbaar. Gebruik wordt gemaakt van een Naberssonde met 3mm verdeling. Er wordt horizontaal gemeten waarbij de tip van de sonde contact houdt met het furcatiedak.
Onderstaand de classificaties:
I) Kleiner of gelijk 3mm (men voelt net iets toegankelijkheid)
II ) > 3mm toegankelijkheid
III) Geheel doorgankelijk (de sonde komt er aan de andere kant weer uit).

Behandelen en prognose

Klasse I: scaling rootplaning, furcatieplastiek

Klasse II: scaling rootplaning, furcatieplastiek, furcatie vrijleggen of tunnelen, een worteresectie of extractie

Klasse III: scaling rootplaning, furcatieplastiek, tunnelen, wortelresectie, extractie.

De prognose is bij klasse I prima. De elementen met een klasse II of II furcatie-aandoening hebben een dubieuze of soms zelfs slechte prognose. Er kan gekozen worden voor een furcatieplastiek als er sprake is van een glazuuruitloper. Deze wordt dan gladgeslepen. Patiënten moeten hierbij in staat zijn om echt elke dag hun mondhygiëne tip top uit te voeren.

Extractie moet soms echt

De patiënt zal vaak zeggen: ”Ik heb geen pijn en hij staat toch nog vast….?”. De mondhygiëne wordt echter behoorlijk vereenvoudigd als de rotte appels eruit gehaald zijn. Predilectieplaatsen voor plaque moeten geëlimineerd worden om infectiecontrole te krijgen. Bovendien heeft extractie een gunstig effect op het buurelement. Belangrijk is niet te lang te wachten met extraheren zodat er voldoende botniveau overblijft voor toekomstige implantologie.

Bulthuis zei aansluitend: “Het afstemmen met de patiënt blijft een lastig verhaal. De huistandarts is ook vaak laconiek en laat de patiënt zitten met de furcatieproblemen. Probeer dus door goede voorlichting tot een duidelijk plan te komen.”

Hankie Bulthuis studeerde tandheelkunde aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA).
Van 1990 tot 1996 werkte zij als tandarts algemeen practicus in diverse praktijken. Daarnaast was zij als gastdocent verbonden aan de afdeling parodontologie van het ACTA. Van 1993-1996 volgde Hankie de Master of Science (MSc) opleiding in de parodontologie aan het ACTA.
In 1996 werd zij door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) erkend als parodontoloog.
Van 1996 tot 2001 werkte zij als parodontoloog in diverse praktijken voor parodontologie.
Sinds 2001 is Hankie werkzaam bij de Kliniek voor Parodontologie Amsterdam (KvPA).
Van 1998 tot 2000 is zij als docent verbonden geweest aan het Master of Science programma parodontologie van het ACTA.
In de periode van 2000 tot 2003 was Hankie Bulthuis coördinator en docent bij het Post Academisch Onderwijs Tandheelkunde van het ACTA.
Zij is docent in de nascholingscursussen die de KvPA verzorgt voor tandartsen en mondhygiёnisten.

 


 

nvvp-wpKRM_logoAfpraak maken?
Neem contact op via nummer
0499-313077
of per E-mail, of contactformulier.
Tijdens een behandeling, wordt de telefoon niet opgenomen.
Spreek dan uw naam en telefoon-nummer in, ik bel U dan zo snel mogelijk terug!Mondhygiëne Praktijk
COLORSMILE
Daniella Schaap
Damvelden 6
5685 JE Best
E: info@colorsmile.nl

AGB-code
praktijk:  87000499
zorgverlener:  87000210