Antibiotica en gebit

Bron: De Telegraaf, april 2016

Noodzaak van antibiotica

In het artikel spreekuur door Monique Danser, wordt de noodzaak van antibiotica bij de behandeling van parodontitis toegelicht.

‘Tijdens de halfjaarlijkse controles kijkt uw tandarts uw gebit na op cariës (gaatjes) en controleert uw tandvlees.’ ( zie informatie DPSI index op deze site).

‘Voor de behandeling wordt een internationaal protocol gehanteerd’
(Het paroprotocol)

Dit houdt in:

  • uitgebreide instructie over mondhygiëne,
  • reiniging boven het tandvlees
  • onder het tandvlees
  • zo nodig de patiënt voorlichten over de lifestyle-factoren
    (roken, stress, voeding, bewegen)
  • In ernstige gevallen kan ondersteuning van de behandeling met antibiotica een een beter resultaat opleveren.’

Uw tandarts of parodontoloog bepaalt voor iedere patiënt afzonderlijk of dit het geval is. De nadelen van antibiotica (resistentie, interactie met andere geneesmiddelen, bijwerkingen) worden zeker meegewogen.

Ondersteuning met antibiotica heeft alleen zin als de patiënt een goede mondhygiëne heeft en als de aanvankelijke parodontale behandeling goed is uitgevoerd. Ook na deze behandeling blijven een goede mondhygiëne en regelmatige nazorg essentieel om het behaalde resultaat langere tijd te behouden.

Om antibiotica voor te schrijven, gelden richtlijnen. Binnen de parodontologie is het de tandarts of parodontoloog die aan de hand van meerdere gegevens beslist of deze middelen toegevoegde waarde hebben.’

Monique Danser
Parodontoloog

Monique Danser is sinds 2008 hoofd patiëntenzorg parodontologie bij het  Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Vanaf 1989 is zij werkzaam bij de sectie parodontologie en promoveerde daar in 1996 op het proefschrift “The prevalence of periodontal bacteria colonizing the oral mucous membranes”. Daarnaast heeft zij onderzoek gedaan naar de effecten van spoeldranken, tandenborstels en tongpoetsen en heeft zij meerdere publicaties op haar naam staan. In 2005 heeft zij haar MSc in de parodontologie met succes behaald en is sedert 2007 parodontoloog erkend door de NVvP.


 

nvvp-wpKRM_logoAfpraak maken?
Neem contact op via nummer
0499-313077
of per E-mail, of contactformulier.
Tijdens een behandeling, wordt de telefoon niet opgenomen.
Spreek dan uw naam en telefoon-nummer in, ik bel U dan zo snel mogelijk terug!Mondhygiëne Praktijk
COLORSMILE
Daniella Schaap
Damvelden 6
5685 JE Best
E: info@colorsmile.nl

AGB-code
praktijk:  87000499
zorgverlener:  87000210