Driekwart van 45-plussers lijdt aan gebitsziekte

Parodontitis

door Dick Hofland

Mondhygiënist komt om in ’t werk Tandartsen controleren dit jaar scherper op ontstoken tandvlees. Ze ontdekken zo­veel problemen dat mondhy­giënisten het werk bijna niet meer aankunnen.

Het wordt de volksziekte onder de gebitsklach­ten genoemd: Parodontitis, is een ontsteking van het tandvlees die niet of te laat is behandeld. Volgens steek­proeven van de Vereniging van mondhygiënisten (NVM) lijdt drie­kwart van de Nederlanders boven de 45 jaar aan een ernstige vorm van deze ziekte van het gebit.

Mondhygiënisten hadden het al erg druk, maar dit jaar moet meni­ge praktijk zelfs met flinke wacht­lijsten werken. Niet alleen doordat bij steeds meer Nederlanders het besef begint door te dringen dat er zonder behandeling niets van het gebit overblijft, maar vooral door­dat tandartsen er dit jaar nadrukke­lijk op controleren.  Daarvoor de­den ze dat zelden. Vanaf 1 januari eist minister Edith Schippers van Volksgezondheid als voorwaarde voor de vrije tarie­ven onder meer dat tandartsen vol­doen aan diverse kwaliteitseisen.

Eén daarvan is dat ze bij een perio­dieke gebitscontrole minimaal eens per jaar een zogeheten pocket­meting uitvoeren.
Een pocket is de ruimte tussen het tandvlees en de tanden en kiezen.  Hoe groter de opening, hoe sneller de ontsteking zich kan uitbreiden.  Zonder behandeling zal de ontste­king alleen maar erger worden, met als gevolg dat vezels en kaak­bot afbreken. Dit proces is meestal geheel pijnloos en daarom merkt niemand dat hij er last van heeft.

Pas in een gevorderd stadium ont­staan er klachten, bijvoorbeeld doordat tanden of kiezen los gaan staan. Als ook dan niets wordt on­dernomen, valt op den duur het gehele gebit uit de mond.

Nu tandartsen meer op deze ziek­te zijn gespitst, verwijzen ze veel meer patiënten door naar de mondhygiënist, die gespecialiseerd is in de behandeling van parodon­titis. „We hadden het al druk, maar het tekort aan mondhygiënis­ten blijft maar groeien”, zegt Cor­rie Jongbloed, voorzitter van de NVM. „Het is inmiddels een van de weinige beroepen waar je abso­luut zeker bent van een baan.”

Jongbloed wijst op het gevaar dat parodontitis als gevolg van de ver­grijzing alleen maar zal toenemen. „Dat is jammer want het is goed te voorkomen, maar alleen als men­sen op tijd leren hun gebit te ver­zorgen en geregeld te laten contro­leren bij tandarts of mondhygiënist”, zegt ze. Met poetsen en tandenstoken kan al grotendeels de vorming worden tegengehouden van tandplak en tandsteen, de belangrijkste oor­zaak van gebitsziekten. Zodra tand­plak en tandsteen diep onder het tandvlees zitten, kan alleen de mondhygiënist dit met speciale in­strumenten verwijderen.

Daarmee kan niet alleen het gebit worden gered, maar wordt volgens enkele onderzoeken van onder meer car­diologen ook het risico op hart- en vaatziekten aanzienlijk kleiner.
( lees dit hier…. )


 

nvvp-wpKRM_logoAfpraak maken?
Neem contact op via nummer
0499-313077
of per E-mail, of contactformulier.
Tijdens een behandeling, wordt de telefoon niet opgenomen.
Spreek dan uw naam en telefoon-nummer in, ik bel U dan zo snel mogelijk terug!Mondhygiëne Praktijk
COLORSMILE
Daniella Schaap
Damvelden 6
5685 JE Best
E: info@colorsmile.nl

AGB-code
praktijk:  87000499
zorgverlener:  87000210